De Stichting Nationale Autopas (NAP) en de RDW willen een eind maken aan het knoeien met kilometerstanden van auto’s. Het terugdraaien van tellers zou strafbaar moeten worden, en verder moeten autobedrijven wat nauwkeuriger omgaan met het registreren van kilometerstanden.

Er is al eens vaker geprobeerd deze kwalijke praktijken een halt toe te roepen, maar deze keer lijkt het menens. De Stichting NAP en de RDW hebben een advies gestuurd aan de minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurlings.

Beide instanties raden aan om autobedrijven te verplichten tot het invoeren van kilometerstanden bij onderhoudsbeurten, en ook zou bij de tenaamstelling van een kenteken de tellerstand automatisch moeten worden vastgelegd. Een nog aan te leggen database zou in het vervolg beheerd moeten worden door de RDW. In feite maakt de Nationale Autopas – het kleine beetje houvast dat we tot nu toe hadden – zichzelf hiermee overbodig, al ziet deze instantie voor zichzelf wel een rol als voorlichter weggelegd.

Reacties