De Postbank heeft op haar site een onderzoek gedaan onder automobilisten en daaruit is gebleken dat men liever bezuinigt op vakantie en kleding, dan dat men de auto laat staan. Ons idee! Hogere belastingen en fors gestegen brandstofprijzen ten spijt, de consument blijft rijden.
 
Als wordt gevraagd naar hoe te besparen op de autokosten dan denkt 39 procent er aan de auto langer te blijven rijden en slechts éénderde zegt daadwerkelijk minder te gaan rijden. De auto langer rijden hoeft geen voordeel op te leveren. De waarde daalt en tegelijk kunnen de onderhoudskosten flink toenemen.
 
Ook altijd zo’n leuke vraag: als de benzine duurder wordt dan 2 euro? Dan zegt 15 procent de auto weg te doen. Twee op de vijf roept nu in zo’n geval minder te gaan rijden, maar bijna de helft ziet in een dergelijk hoge brandstofprijs geen enkele reden om het autogebruik te veranderen. Eind vorige eeuw zou 3 gulden de grens geweest zijn, we betalen inmiddels fors meer en iedereen zit nog achter het stuur.
 
Voor mensen die overwegen de auto weg te doen is een hogere wegenbelasting van grotere invloed dan de brandstofprijs. Mensen die weinig rijden hebben logisch meer ‘last’ van een hogere belasting. Veelrijders merken juist meer van hogere brandstofprijzen, maar veelal betaalt dan de baas.
 
Files blijven de grootste ergernis in het verkeer. 85 procent van de deelnemers aan de enquête ziet geen heil in rekeningrijden. Ze hebben niet de illusie dat hierdoor de files verdwijnen of drastisch korter worden. Slechts tien procent denk dit wel gaat gebeuren. Tot slot ziet 61 procent wat in het idee om de verkeersboetes te verhogen en juist de wegenbelasting te verlagen.

Reacties