Vanaf 2021 is een verbruiksmeter bij personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen verplicht bij nieuwe auto’s. De gegevens van deze zogenoemde On-Board Fuel Consumption Meter (OBFCM) moeten autofabrikanten doorgeven aan de Europese Commissie zodat er een duidelijk beeld geschetst wordt van het werkelijke verbruik van auto’s. Hoe deze gegevens bij de Commissie komen, is nog niet helemaal duidelijk – daar moet nog een ei over worden gelegd.

Mogelijk worden er steekproeven gehouden, of geven de wagenparkbeheerders van leasebedrijven de data door. Een andere optie is dat de verbruiksgegevens draadloos worden verstuurd, en daar zijn deskundigen huiverig voor. Volgens de experts waarmee Der Spiegel sprak, zou de EU met deze gegevens bijvoorbeeld een taks kunnen invoeren voor onzuinige rijders. Mensen die steevast meer brandstof verbruiken dan gemiddeld, zouden dan een extra rekening kunnen krijgen.

Goed, zo’n vaart loopt het allemaal niet. Het systeem komt in 2021 en vervolgens ondergaat de OBFCM een proef van vijf jaar. Dan wordt er gekeken of de resultaten naar wens zijn. En pas dán zou er nog eens gesproken kunnen worden over extra belastingen voor onzuinige rijders. Op dit moment is het technisch nog niet mogelijk dat deze gegevens bij de EU worden aangeleverd. Voorlopig is de enige straf voor mensen met een zware rechtervoet nog een extra bezoekje aan de pomp – waar in de vorm van accijnzen die belasting dus eigenlijk al bestaat.

Reacties

Geef een reactie

(verplicht)