Vertrouwen in de toekomst zo heet het regeerakkoord voor 2017 tot en met 2021. De VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelden het document samen. En natuurlijk heeft dit gevolgen voor autoliefhebbers.

‘Nu de economie weer goed draait, is een extra investering in infrastructuur nodig en mogelijk om toenemende drukte op de weg, het spoor, het water en in de lucht te verminderen. Tegelijkertijd nemen we maatregelen om de belasting voor het klimaat, de luchtkwaliteit en de leefomgeving te beperken’, dat is het regeerakkoord in het kort.

Hieronder hebben we de belangrijkste punten voor autobezitters en -liefhebbers op een rijtje gezet. Zelf graven? Check het hele regeerakkoord. Oh, de verkeersboetes van 2018 zijn ook al bekend.

Regeerakkoord: dit betekent het voor autoliefhebbers

Notoire verkeersovertreders worden harder aangepakt. Het boetesysteem wordt gewijzigd, zodat voor overtredingen met veel gevaarzetting of herhaalde overtreding de boetes worden verhoogd en de boetes voor kleine overtredingen kunnen worden verlaagd.

– Het streven is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie.

– We zorgen ervoor dat we met voldoende tank- en laadinfrastructuur klaar zijn voor een nieuw wagenpark.

– Door het instellen van een milieuzone en het hanteren van lagere parkeertarieven voor emissieloze auto’s hebben gemeenten instrumenten om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

– Voor een inhaalslag in infrastructuur stelt het kabinet cumulatief 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Daarna wordt het structurele budget met 100 miljoen euro verhoogd.

– We zetten de extra financiële middelen met name in om de grootste resterende knelpunten aan te pakken. Specifiek gaat het om A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58).

– In navolging van omringende landen wordt zo spoedig mogelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd.

– Bij ontwerp, aanleg en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met zelfrijdende voertuigen en benodigde systemen in of langs de weg.

– We investeren samen met de provincies in veilige weginrichting, met name bij N-wegen. Daarnaast zetten we in op beïnvloeding van verkeersgedrag, slimme handhaving en wordt de registratie van de oorzaken van verkeersongelukken verbeterd.

– Daar waar verlichting op de snelwegen bijdraagt aan verhoging van de verkeersveiligheid gaat deze ’s avonds en ’s nachts weer aan.

Advertentie

Reacties

Geef een antwoord

(verplicht)

Meer
Advertentie