Een elektrische auto is nog lastiger te blussen dan de nadorst op zondagochtend. Als een batterij eenmaal vlam vat, moet de volledige auto eigenlijk ondergedompeld worden. In een parkeergarage gaat dat erg lastig. Brandweer Nederland waarschuwt in een adviesrapport: ‘Daarom wijzen wij u erop dat bij een brand in de parkeergarage, zeker indien daarin ook elektrische voertuigen worden gestald, een niet te beheersen brand kán ontstaan of een brand die veel schade veroorzaakt voordat deze kan worden geblust.

‘Ook het vrijkomen van zeer giftige en bijtende stoffen zorgt ervoor dat brandbestrijding, zeker in garages, niet zomaar mogelijk is. Branden van elektrische auto’s kennen vaak een zeer snelle en niet te stoppen brandontwikkeling (thermal runaway). Het langdurig koelen van de accu, bijvoorbeeld door de auto onder te dompelen, lijkt vooralsnog de enige effectieve manier om de brand te stoppen en herontsteking te voorkomen.’

De brandweer adviseert geen elektrische auto’s te stallen of te laden in parkeergarages als het risico te hoog is. Een garagebeheerder zou de laadpalen bijvoorbeeld buiten de garage moeten zetten. Daarnaast adviseren ze in het rapport de laadpalen in de garage zo dicht mogelijk bij de in- en uitgang te plaatsen. Ook het bovenste parkeerdek (indien open) is een veilige plaats. Een afscherming tussen de voertuigen, een goed blussysteem en een brandwerende bescherming van het plafond zijn andere belangrijke zaken.

Advertentie

Reacties

Geef een antwoord

(verplicht)

Meer

Meer van TopGear

Advertentie