Op 17 maart is het zover, dan mag jij naar de stemhokjes hobbelen om op jouw partij te stemmen. Vraag je je af wat de politieke partijen te zeggen hebben over elektrisch rijden? Wij doken in de partijprogramma’s om alles in een overzicht te zetten. Hier lees je of de politieke partijen elektrisch rijden willen stimuleren of juist niet.

We hebben citaten uit de flinke stukken tekst onder elkaar gezet. Zo zie je precies wat de grote partijen van Nederland zeggen over elektrisch rijden en de subsidies voor elektrisch rijden. De partijen staan op alfabetische volgorde en we delen alleen letterlijke citaten uit de verkiezingsprogramma’s. Zo kun je zelf een mening vormen. Morgen volgt het volgende overzicht.

CDA

‘De transitie naar elektrisch rijden willen wij maken, maar de oversubsidiëring van elektrische auto’s wordt aangepakt. […] Wij willen op termijn een hervorming van de autobelasting, zodat ook elektrische auto’s gaan bijdragen aan de aanleg en onderhoud van wegen en spoorwegen. Voorwaarde is dat het totaal aan autobelastingen niet stijgt.’

ChristenUnie

‘We maken serieus werk van de doelstelling om vanaf 2030 alleen zero-emissiepersonenvoertuigen in de showroom toe te staan. Vanaf 2025 mogen alleen elektrische bromfietsen worden verkocht. Er komen meer milieu- en zero-emissiezones. Zuinige autobanden (Label A van het bandenlabel) worden vanaf 2023 verplicht. Autobanden (personenauto’s) mogen vanaf deze datum niet meer geluid produceren dan 68 dB(A). Er komen strengere regels voor het recyclen van accu’s. […] . Om het energienetwerk minder te belasten en zonne- en windenergie optimaal te benutten, wordt het mogelijk dat laadpalen de snelheid van het laden op slimme wijze beïnvloeden. Auto-accu’s kunnen via slimme laadpalen bij een piekvraag ook energie terugleveren. In 2022 worden standaarden hiervoor wettelijk vastgelegd.’

D66

‘We hebben in het klimaatakkoord afgesproken om vanaf 2030 alleen nog emissievrije auto’s te verkopen. We zorgen dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat geldt ook voor andere emissievrije vervoermiddelen, zoals emissievrije bromfietsen. D66 zorgt ervoor dat het gebruik van alle niet-emissievrije voertuigen snel wordt teruggebracht.

– Elektrische auto’s moeten voor particulieren en tweedehands aantrekkelijker worden, bijvoorbeeld door een tijdelijke aankoopsubsidie of garanties op de batterijen van tweedehands auto’s.
– We blijven investeren in laadpalen. Ook in slimme laadpalen, waarmee elektrische auto’s kunnen laden wanneer de stroom goedkoop is en weer terug kunnen leveren aan het net wanneer er tekorten zijn. Zo worden auto’s een opslagplaats voor energie.
– We zorgen voor duidelijke borden langs de snelweg om je naar laadstations te wijzen en voor een transparant systeem aan de paal, zodat het opladen van je auto even makkelijk is als van je mobieltje. Vooraf moet duidelijk zijn hoeveel je betaalt.
– D66 wil dat Nederland aandringt op een strengere Europese uitstootnorm voor nieuwe auto’s. Vanaf 2030 zouden alleen nog emissievrije auto’s geproduceerd moeten worden.’

Forum voor Democratie

‘Stoppen subsidie op elektrische auto’s.’

GroenLinks

‘We werken samen met gemeenten aan grotere en strenge milieuzones en verbieden zo snel mogelijk, maar zeker binnen tien jaar, de verkoop van nieuwe auto’s op fossiele brandstof. De publieke sector loopt voorop in het uitfaseren van fossiele brandstoffen. We bouwen aan een landelijk dekkend netwerk van laadpalen en snellaadstations voor elektrische (vracht)auto’s.’

Partij voor de Dieren

‘In 2030 zijn vrijwel alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in Nederland elektrisch. Een klein deel rijdt op groene waterstof uit wind- en zonne-energie. […] Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt gefaciliteerd en fiscaal aantrekkelijk gemaakt.’

PvdA

‘Wij scherpen de Europese norm voor auto’s aan. In 2025 worden alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters verkocht. Verduurzaming van mobiliteit is cruciaal in de energietransitie en normering is hiervoor het beste middel. Alle vervoersmiddelen die zorgen voor geluidsoverlast vervangen wij zo snel mogelijk door stillere en duurzamere alternatieven. […] Elektrisch rijden is voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Dat kan door een combinatie van investeringen en verbreding van fiscale regelingen. Zo wordt elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar en niet alleen voor de hogere inkomens.’

PVV

‘Ze willen dat we in onbetaalbare elektrische auto’s gaan rijden. Ze willen dat we minder vliegen, minder vlees eten. Het wordt ons allemaal opgedrongen, en dat moet stoppen.’

VVD

‘Geen hogere lasten voor automobilisten. Emissieloze auto’s gaan op basis van het aantal gereden kilometers bijdragen aan het onderhoud en de aanleg van wegen. Dit kan door jaarlijks het aantal gereden kilometers door te geven aan de belastingdienst, met een vaste jaarlijkse vrijstelling. Het is van groot belang dat de privacy van de automobilist goed gewaarborgd blijft. Er komt nadrukkelijk geen spitsheffing.’

SGP

‘Dure en zware elektrische auto’s gebruiken meer energie per kilometer dan de lichtgewichten, maar krijgen meer fiscaal voordeel. Dat moet anders. […] Slim laden van elektrische auto’s, afgestemd op de duurzame stroomproductie, moet gestimuleerd worden door de juiste prikkels in de stroom- en capaciteitstarieven van laadpalen en in de stimuleringsregeling voor zonnepanelen. Daarvoor zijn goede spelregels en afspraken tussen netbeheerders, gemeenten en marktpartijen noodzakelijk. […] De productie van accu’s van elektrische auto’s brengt milieurisico’s met zich mee. Elektrische auto’s vliegen sneller in brand dan andere auto’s en het blussen is lastiger. Er is beleid nodig om deze nadelen aan te pakken.’

Partijen die niets over elektrisch rijden melden

– 50 Plus
– Denk
– De Piratenpartij
– SP

Reacties

 • My 2 cents heeft op 4 maart 2021 geschreven:

  In balans: CDA, VVD, SGP.
  Wat te zweverig: CU, PvdA.
  Schieten door en missen realisme: GL, D66.
  Compleet wereldvreemd: FvD, PvdD, PVV.

  Reageer

Geef een reactie

(verplicht)