Zelfs al voor de eeuwwisseling was er veel te doen rondom rekeningrijden, maar tot nu toe is het er nooit van gekomen. Wellicht gaat het na de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart veranderen. Als jij een uitgesproken mening hebt over betalen naar gebruik, is het handig om te kijken wat elke politieke partij van het rekeningrijden vindt. Wij doken in de verkiezingsprogramma’s om een overzicht te maken.

We hebben citaten uit de flinke stukken tekst onder elkaar gezet. Zo zie je precies wat de grote partijen van Nederland zeggen over kilometerheffing en rekeningrijden. De partijen staan op alfabetische volgorde en we delen alleen letterlijke citaten uit de verkiezingsprogramma’s. Zo kun je zelf een mening vormen.

ChristenUnie

‘We moeten onze wegen beter benutten. Er komt een kilometerprijs voor personenauto’s met een lage basisprijs per kilometer (om regio’s met beperkte OV-beschikbaarheid te ontzien), aangevuld met een congestieheffing en in de toekomst wellicht een heffing voor vervuilende voertuigen. Bij de invoering worden privacyoverwegingen, fraudegevoeligheid en uitvoerbaarheid meegewogen. Bestaande en geplande tolheffing, zoals bij de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel, de Blankenburgverbinding en de verlengde A15, wordt met de invoering van de kilometerprijs geschrapt. We verbeteren de doorstroming door slimme technologie in de auto en in de infrastructuur, waarin we via het Infrafonds investeren. Zo kan de file- en milieudruk in Nederland fors omlaag.’

D66

‘De complexe belastingen op auto’s belasten vooral bezit en veel minder het gebruik van de auto. Wij willen een simpeler systeem van rekeningrijden waarmee we uitstoot terugdringen, files verminderen en zorgen voor schonere lucht.

– We vervangen de motorrijtuigenbelasting en tolheffing door een intelligente kilometerheffing voor auto’s en bestelauto’s. Deze heffing baseren we op CO2-uitstoot, plaats en tijd. Met de spitsheffing verleiden we mensen om op een rustiger moment of een andere manier te reizen.
– In en rondom grote steden en rond kwetsbare natuur wordt een hoger tarief gerekend. Hier willen we autogebruik ontmoedigen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren en ruimte te maken voor ander vervoer.
– De belasting bij aanschaf van auto’s (bpm) gaat ook voor bestelbusjes, motoren en oldtimers rekening houden met CO2-uitstoot. Vrijstellingen voor bedrijven bouwen we af.
– Deze maatregelen zijn een verschuiving van autobelastingen. De opbrengsten van de bpm en accijnzen gaan dalen doordat er steeds minder brandstofauto’s zijn. Dit compenseren we in het tarief voor de kilometerheffing.
– De vrachtwagenheffing blijft zeker tot 2030 gelden. De opbrengsten worden teruggesluisd naar schone innovatie in de Nederlandse transportsector.’

GroenLinks

‘Met rekeningrijden gaan automobilisten op een eerlijke en privacyvriendelijke manier betalen naar gebruik en hun belasting voor het milieu. Daarmee vervangen we de motorrijtuigenbelasting. We bouwen de fiscale bevoordeling van leaseauto’s af. Door de fiets van de zaak, carpoolen en openbaar-vervoersabonnementen financieel aantrekkelijk te maken, stimuleren we werkgevers om schoon vervoer aan te bieden.’

Partij voor de Dieren

‘Automobilisten die weinig kilometers rijden, gaan minder belasting betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing geldt voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar wordt fors geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing gaat gepaard met strikte privacywaarborgen.’

PvdA

‘Niet het bezit maar het gebruik (het aantal gereden kilometers) weegt het zwaarst bij de wegenbelasting. Op routes met veel andere reismogelijkheden is de belasting hoger dan waar die alternatieven er niet zijn. In navolging van Duitsland belasten we het vrachtverkeer zwaarder met een zogeheten Mautheffing.’

PVV

‘De auto blijft het belangrijkste vervoermiddel voor veel mensen. De PVV is tegen rekeningrijden. De PVV wil dat er blijvend wordt geïnvesteerd in goede en veilige wegen. Nederland heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur en dat vindt de PVV belangrijk, ook in de toekomst.’

VVD

‘In Nederland is het al jaren normaal om als automobilist per gereden kilometer belasting te betalen, en dat is een goede zaak. Zelfs het verbruik van je motor en je rijgedrag worden meegenomen in het tarief. Dat heet accijns. De rekening van een tank benzine of diesel bestaat voor het merendeel uit belastingen, en wie meer rijdt, moet vaker tanken. Maar door de komst van de elektrische auto en andere emissieloze voertuigen betaalt een deel van de automobilisten juist fors minder. Het is niet zo dat bezitters van emissieloze auto’s niets betalen, maar ze betalen geen MRB en BPM.

Daarom zijn wij er voorstander van dat emissieloze auto’s per kilometer gaan betalen. Uiteindelijk zal dan iedereen van accijns overgaan op deze kilometerheffing. Want de toekomst is emissieloos rijden, waarbij iedereen zelf kan kiezen wanneer ze overstappen zonder dat we mensen met dwang voortijdig uit hun benzine- of dieselauto jagen. Als we dan in de toekomst toch een systeem van betalen per kilometer hebben, is het wel zo eerlijk en eenvoudig om de huidige wegenbelasting af te schaffen, en onder de noemer “de gebruiker betaalt” alleen een kilometerheffing over te houden.’

SGP

‘Om de filedruk serieus aan te pakken en ervoor te zorgen dat elektrische auto’s en buitenlandse automobilisten meebetalen, is volgens experts een vorm van betalen naar gebruik nodig. Het kan de filedruk met minstens 15 tot 30 procent verlagen. De vorm, een vlakke heffing en/of een spitsheffing, moet snel uitgewerkt worden. De SGP kiest daarbij voor een voor Nederlandse automobilisten budget-neutrale en zorgvuldige invoering, gecombineerd met investeringen in auto-ov-overstappunten en goedkoper ov.’

Partijen die niets over kilometerheffing en rekeningrijden melden

– 50 Plus
– CDA
– Denk
– Forum voor Democratie
– De Piratenpartij
– SP

Reacties

  • Deejee heeft op 20 juli 2021 geschreven:

    Gunstig voor degene die weinig rijden degene die het meest rijdt moet meer betalen de vervuiler betaalt..

    Reageer

Geef een reactie

(verplicht)