Het is de derde dinsdag van september en dat betekent Prinsjesdag 2022. Ook dit jaar las ons staatshoofd zijn troonrede voor. Later maakte het kabinet de bijbehorende miljoenennota voor 2023 openbaar. Daarin staan wederom een aantal zaken die erg belangrijk zijn voor autoliefhebbers en andere weggebruikers; en deze keer is het zeker niet allemaal slecht nieuws.

Voor dit alles geldt overigens: dit zijn voorstellen binnen het Belastingplan 2023, die eerst nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd voor ze per 1 januari ingaan.

Verlaging van accijnsbelasting op brandstof blijft

Vanaf 1 april heeft het kabinet de belasting op benzine, diesel en LPG verlaagd. Dit om de stijging in energieprijzen deels te compenseren. Deze verlaging gaat door tot eind juni 2023. Daarna gaat het tarief weer voorzichtig omhoog. Dat wil zeggen:

  • Accijns op benzine van nu tot eind juni 2023: € 0,651; vanaf 1 juli 2023: € 0,789 (normaal € 0,876)
  • Accijns op diesel van nu tot eind juni 2023: € 0,417; vanaf 1 juli 2023: € 0,516 (normaal € 0,572)
  • Accijns op LPG van nu tot eind juni 2023: € 0,154; vanaf 1 juli 2023: € 0,186 (normaal € 0,207)

Bpm op bestelauto’s voor ondernemers

Per 2025 gaan ondernemers bpm betalen bij aanschaf van een bestelauto op benzine, diesel of gas. Hoeveel bpm je betaalt, hangt net als bij personenauto’s af van de uitstoot van de auto. Ook gaat de MRB op bestelauto’s in 2025 met 15 procent omhoog, en een jaar later nog eens met 6,96 procent. Dit moet niet alleen meer belastinginkomsten genereren, het moet ondernemers ook stimuleren om emissievrije of zuinige bestelauto’s te kopen.

Belastingvrije reiskostenvergoeding naar 21 cent

Vanaf 1 januari 2023 wordt de belastingvrije reiskostenvergoeding opgekrikt van 19 naar 21 cent per kilometer. Een jaar later komt daar nog een cent bij. Hiermee wil het kabinet werknemers compenseren voor de hogere kosten dankzij de stijgende energieprijs en de duurder wordende kaartjes voor het openbaar vervoer. Werkgevers zijn echter niet verplicht om zelf de reiskostenvergoeding te verhogen.

Minder bijtelling en goedkoper laden

Een verlaging van de inkomstenbelasting tot 73.071 euro met 0,14 procent (van 37,07 naar 36,93 procent) betekent dat de zakelijke rijder per saldo iets minder bijtelling voor de privégereden leaseauto hoeft te betalen. Verder zal het prijsplafond voor energiekosten ervoor zorgen dat de kosten van het thuis laden van je elektrische auto niet langer ongecontroleerd de pan uit rijzen.

Plannen voor het verkeer en vervoer

Het kabinet trekt op Prinsjesdag 2022 de portemonnee voor het verkeer en vervoer. Zo wordt er 900 miljoen euro vrijgemaakt om woonwijken beter bereikbaar te maken. Denk hierbij aan het verbreden van wegen, een extra brug of buslijn aanleggen of een rotonde bouwen. Daarnaast wordt er 4 miljard euro gestopt in het onderhoud aan wegen, spoor, vaarwegen en waterkeringen. Tot slot komt er 25 miljoen euro vrij om N-wegen te verbeteren en veiliger te maken. Het risico op een ongeluk op een N-weg is namelijk groter dan op andere wegen.

Reacties

Geef een reactie

(verplicht)