De strenge Euro 7-emissienorm waaraan nieuwe auto’s vanaf 2025 moeten voldoen, lijkt iets minder streng te worden. Ministers van de verschillende EU-lidstaten, onder aanvoering van Spanje, zijn akkoord met een aanpassing van de norm. De Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie moeten nog akkoord gaan met het plan. TopGear Nederland vroeg het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om een reactie op het mogelijk afzwakken van de Euro 7-norm.

Eerst een samenvatting van wat er de afgelopen tijd is gebeurd rond de Euro 7-norm. Volgens verschillende autofabrikanten en EU-landen is de uitstoot die je bespaart met de Euro 7-norm beperkt. Daarnaast moet er flink geïnvesteerd om de verbrandingsmotoren te laten voldoen aan de nieuwe norm. Ook zijn onderdelen om de auto’s zuiniger te maken erg duur. Volgens Seat-baas Wayne Griffiths zou de prijs van A-segment autootjes hierdoor met 3.000 euro kunnen stijgen.

Dat geld kun je beter in EV’s stoppen, menen autobouwers en landen als Frankrijk, Spanje, Italië en Tsjechië. Zoals het er nu voorstaat, blijven de uitstootnormen voor benzine- en dieselauto’s hetzelfde als ze nu zijn. Wel worden er extra eisen toegevoegd voor de fijnstof-uitstoot van banden en remmen. Deze normen komen uit de Euro 7-norm.

Het kabinet reageert op de versoepelingen

De Nederlandse overheid vindt het jammer dat de emissie-eisen minder streng zijn geworden: ‘Het kabinet vindt het jammer dat de ambitie van Euro 7 in de compromistekst geen garantie geeft voor lage emissies in de komende decennia, met name vanwege het gebrek aan een uitbreiding van rij-omstandigheden waarin voertuigen lage emissies moeten hebben.’

Volgens het demissionaire kabinet missen we de boot door de emissie-eisen te versoepelen: ‘Euro 7 bood een kans om de huidige norm robuuster te maken en om daarmee aan te sluiten bij emissiewetgeving in China en de Verenigde Staten. Deze kans is niet opgepakt’, zegt de woordvoerder. China scherpt in november van dit jaar de regels aan, de VS in 2026.

Gaat Nederland mee met Europa of niet?

De EU wil dat tegen 2035 alle nieuw verkochte auto’s CO2-vrij zijn. In Nederland willen we dit vijf jaar eerder doen. In Nederland worden (zoals het er nu voorstaat) dus maar vijf jaar lang nieuwe auto’s verkocht die voldoen aan de minder strenge Euro 7-norm: ‘Het ministerie blijft vasthouden aan de ambitie uit het klimaatakkoord en het coalitieakkoord om in Nederland per 2030 enkel nog nieuwe emissievrije personenvoertuigen te verkopen’, luidt de reactie.

Reacties

  • Hgroothuys heeft op 29 september 2023 geschreven:

    De inschatting van de auto-industrie dat auto’s duizenden euro’s duurder worden baseren ze op een rapport van Frontier Economics in opdracht van de auto-industrie zelf. En met dat rapport is nogal wat mis. Daarin worden alleen vertegenwoordigers van automerken gevraagd wat ze verwachten dat het effect zal zijn van Euro 7 op de prijs. Ze gaan daarbij uit van een strengere Euro 7 dan de Commissie had voorgesteld, waarbij bijvoorbeeld alle ‘extended conditions’ tegelijkertijd gelden. In het voorstel van de Commissie geldt er maar één tegelijk. Ze nemen ook aan dat bepaalde techniek nodig is voor Euro 7, die eigenlijk niet nodig is, zoals een automatische versnellingsbak of hybride technologie. Ook wordt geamortiseerd over een paar jaar, terwijl de terugverdientijd veel langer is. Het verschil tussen prijsstijging in verschillende vermogensklassen wordt ook niet bekeken. En tot slot wordt de technologie dus al geleverd in China en de VS. Toeleveranciers van onderdelen (AECC en CLEPA) geven aan dat de kosten voor personenauto’s met het originele voorstel niet veel meer dan enkele honderden euro’s stijgen en dat de implementatie veel eerder kan dan nu wordt voorgesteld. Dit is een goeie lobby geweest van de industrie, maar ik denk dat ze zichzelf ermee in de voet schieten.

    Reageer

Geef een reactie

(verplicht)

Meer van TopGear