Het Internationaal Energieagentschap is opgezet door een groepje landen om samen onderzoek te doen naar energie. Jaarlijks brengt het IEA het World Energy Outlook uit: een onderzoek naar de energietrends van de komende jaren. Het onderzoek van dit jaar voorspelt tien keer zoveel EV’s in 2030 dan nu. Ook schrijven de onderzoekers dat de huidige klimaatdoelen niet gehaald gaan worden, omdat de vraag naar fossiele brandstoffen veel te hoog is.

‘Schonere technologieën’ gaan volgens de onderzoekers een veel grotere rol spelen in 2030 dan vandaag de dag. Dat zit dus onder andere in de groei van EV’s. Mocht het aantal elektrische auto’s inderdaad vermenigvuldigen met tien, dan zouden er 3,5 miljoen elektrische auto’s in Nederland rijden. Nu staan er in totaal 8,9 miljoen auto’s op Nederlands kenteken. Als dit in 2030 ook zo is, dan is bijna 40 procent van de auto’s hier elektrisch over zeven jaar.

Wat gebeurt er met benzine en diesel?

Als er zoveel elektrische auto’s zijn, gaat het aandeel auto’s op fossiele brandstoffen van zo’n 80 procent naar 73 procent. Volgens het IEA moet er wel wat veranderen om dit te halen. ‘Zoals de zaken er nu voor staan, zal de vraag naar fossiele brandstoffen naar verwachting veel te hoog blijven om de doelstelling van het Akkoord van Parijs te bereiken’, zeggen de onderzoekers.

Bij het Akkoord van Parijs is in 2015 afgesproken om de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot 1,5 graden Celsius te beperken. Volgens het onderzoek warmt de aarde deze eeuw 2,4 graden Celsius op als er niets verandert. Daarnaast willen we in de EU in 2030, 55 procent minder broeikasgassen uitstoten en moet de EU twintig jaar later klimaatneutraal zijn.

De Nederlandse overheid heeft aan de hand van het Akkoord van Parijs eigen doelen opgesteld. In 2030 moeten we 49 procent minder CO2 uitstoten dan in 1990. In 2050 moet dit 95 procent zijn. De uitvoerend directeur van het IEA, Fatih Birol, is hoopvol: ‘De transitie naar schone energie vindt wereldwijd plaats en is niet te stoppen. Het is geen kwestie van ‘of’, het is alleen een kwestie van ‘hoe snel’.’

Reacties

Geef een reactie

(verplicht)

Meer van TopGear